WPC kerítés vagy teraszépítés állami támogatással

Cserélje le régi kerítését vagy teraszburkolatát WPC-re, 50%-os vissza nem térítendő „ Állami otthonfelújítási támogatással” 2022. december 31-ig.

Tisztában vagyunk azzal, hogy könnyű eltévedni a törvények és a rendeletek útvesztőiben, ezért összegyűjtöttük azokat a főbb szempontokat, melyek alapján egyértelműbbé válik, hogy kik és milyen feltételek mellett tudják igénybe venni az állam által nyújtott, kihagyhatatlan lehetőséget, melynek segítségével mindenki közelebb kerülhet álmai otthonának megvalósításához.

Figyelemmel arra, hogy az elmúlt 1 évben sok olyan megrendelőnk volt, akik az Otthonfelújítási támogatás keretében vették igénybe a szolgáltatásainkat, így – a megnövekedett érdeklődés miatt – cégünk információkat szerzett annak érdekében, hogy minél részletesebb tájékoztatást tudjunk nyújtani ügyfeleink részére.

Cégünk tevékenységei közül mire használható fel ez az állami támogatás?

(A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 6. §-ban foglaltak alapján)

 • l) pont: kerítésépítés
 • n) pont: terasz, loggia, erkély, előtető építése
 • o) pont: térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje
 • p) pont: télikert kialakítása

Kik jogosultak az igénylésre?

 • A legalább egy gyermeket váró vagy nevelő személy, mint igénylő – vagy az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak/élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.
 • Nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki magyar állampolgár vagy a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő.
 • Nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja.

Hány alkalommal vehető igénybe az állami támogatás?

 • Ugyanazon igénylő által – együttes igénylők esetén is – csak egyetlen alkalommal vehető igénybe.
 • Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a jogszabályban nyitva álló időszakban 2022. december 31-ig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül ismételten igényelhető.

Milyen ingatlanra vehető igénybe?

 • Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlanok valamint tanya vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek felújítására.

Az állami támogatás igénylésének alapfeltételei

 • Az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban.
 • Az egy háztartásban élők valamennyien (kivétel: magzat és az 1 évnél nem régebben született gyermek) legalább 1 éve a felújítással érintett ingatlanban rendelkezzenek lakóhellyel, ahol az együtt élők együttes tulajdoni hányada eléri, illetve meghaladja az 50%-ot.
 • Tartózkodási hely címen lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

Az igénylés további feltételei

 • Az igénylő/együttes igénylők legalább egyike rendelkezzen 1 év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal.
 • Az igénylő/együttesigénylők egyike sem rendelkezhet az adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.
 • A meghatározott építési tevékenységekre vonatkozóan, a kivitelezést lefolytató, vállalkozó személlyel 2021. január 1-je után kötött szerződéssel kell rendelkezni.
 • A megbízott vállalkozó nem lehet közeli hozzátartozó, illetve az igénylők nem lehetnek tulajdonosok és nem tölthetnek be tisztséget a szerződött vállalkozásban.
 • A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni, melyeken az igénylő neve és címe kell, hogy szerepeljen.
 • Olyan számla nem fogadható el amit már a „Falusi CSOK”-ra elszámoltak vagy elszámolni kívánnak.
 • Az átutalással kiegyenlített számlák mellé csatolni kell a banki átutalást igazoló bizonylat másolatát.
 • Fontos! A szükséges nyilatkozatok kitöltése és beküldése a Magyar Államkincstár felé.

Az igényelhető támogatás összege

 • Az igényelhető támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3.000.000 Ft.
 • A benyújtott számlák esetében feltétlenül kell lennie legalább 25-25%-os arányban anyagköltséget és vállalkozási díjat tartalmazó számlának.

 

Például

Teljes felújítási költség: 6.000.000 Ft

 • Anyagköltség: 4.500.000 Ft
 • Munkadíj: 1.500.000 Ft
 • Kifizethető támogatás: 3.000.000 Ft

  Magyarázat: Ebben az esetben az anyag és munkadíj már 1.500.000- 1.500.000 Ft-nál eléri az 50-50%-ot, így jár a maximális 3.000.000 Ft állami támogatás.

Teljes felújítási költség: 5.000.000 Ft

 • Anyagköltség: 4.000.000 Ft
 • Munkadíj: 1.000.000 Ft
 • Kifizethető támogatás: 2.000.000 Ft

  Magyarázat: Ebben az esetben a legfeljebb elnyerhető állami támogatás összege: 2.500.000 Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 1.000.000 Ft, így a kifizethető maximális támogatás csak 2.000.000 Ft lesz.

Teljes felújítási költség: 1.000.000 Ft

 • Anyagköltség: 1.000.000 Ft
 • Munkadíj: 0 Ft
 • Kifizethető támogatás: 0 Ft

  Magyarázat: Ebben az esetben a legfeljebb elnyerhető állami támogatás összege: 500.000 Ft lenne, de mivel a munkadíj csak 0 Ft, így a kifizethető maximális támogatás 0 Ft lesz. Ha lenne egy 250.000 Ft-os munkadíjról számla, akkor igényelhető az 500.000 Ft állami támogatás.

Fontos! A támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlák kiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet igényelni.

NE VÁRJUNK ÉV VÉGÉIG A SZÁMLÁK GYŰJTÖGETÉSÉVEL!

 

Az igénylés elbírálásához kötelező jelleggel előírt dokumentumok

 • Kitöltött otthonfelújítási támogatást igénylő kérelem
 • Vállalkozási szerződés(ek) másolata
 • A számlák valamint az átutalással teljesített számlák kifizetését igazoló dokumentumok másolata
 • Az igénylő(k)nek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermek(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata
 • Számlaösszesítő dokumentum
 • Az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata.
 • Személyazonosságok igazolása céljából a személyazonosító hatósági igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély másolata

A bővebb tájékoztatók és nyilatkozatok megtalálhatóak a Magyar Államkincstár honlapján. Kérjük Önöket, hogy az apróbetűs részek és félreértések elkerülése érdekében keresse fel és tájékozódjon részletesebben a honlapon.

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato